Tema Dit barns udvikling

Bevægelse gavner børns indlæring

Bevægelse gavner dit barns indlæring
Af Gæsteskribent

Bevægelse gavner børns indlæring

Fangeleg, hop og løb. Folkeskolen gør det helt rigtige, når den satser på mere bevægelse i undervisningen. Det gavner nemlig både sundhedstilstanden, trivslen og indlæringen hos børn og unge, viser rapport. 

I gamle dage var det at gå i skole ensbetydende med at sidde stille bag sin pult og høre efter, hvad læreren sagde dagen lang. Det er fortid. I dag skal eleverne være fysisk aktive mindst 45 minutter i løbet af skoledagen, som folkeskolereformen dikterer. Forskere har undersøgt, hvad det gør ved børnene i rapporten “Forsøg med læring i bevægelse”.
Konklusionen er enkel: Fysisk aktivitet har positiv indflydelse på skoleelevers helbred og læring, fortæller professor på Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen i en tidligere artikel på videnskab.dk

Skolen – det oplagte sted at bevæge sig

Medforfatter til rapporten, Anna Bugge, daværende adjunkt på Center for Forskning i Børn og Unges Sundhed på Syddansk Universitet, er enig og mener, at netop skolen er et oplagt sted at skematisere bevægelse:

– Der er i dag en klar tendens til polarisering i fysisk aktivitet – dvs. at de aktive børn er blevet endnu mere aktive, mens de inaktive er blevet meget mere inaktive. Det har store konsekvenser for de inaktive børns sundhedsrisiko, hvis de rykker endnu lavere ned i aktivitetsniveau, mens sundhedsgevinsten ikke er så stor, når man rykker sig fra aktiv til meget aktiv. Med en indsats i skolen kan vi nå de børn, der ikke fanges af andre tilbud som fx idræt i fritiden, siger Anna Bugge.

Bevægelse fremmer matematikken

Hun har tidligere undersøgt, hvilken effekt fysisk aktivitet har på læring hos skoleelever – blandt andet i faget matematik. Rapporten ”Forsøg med Læring i Bevægelse” viser også, at der er forbindelse mellem det at røre sig og at lære nyt, som hendes medforfatter PhD Mona Have Nielsen fortæller:

– Vi har undersøgt effekten af meningsfuld fysisk aktivitet i matematiktimerne hos over 500 6-7-årige børn i 1. klasse. Her viste det sig, at selve den matematiske præstation hos den gruppe børn, der fik tilbudt læring i bevægelse, forbedrede sig med 39 % i forhold til kontrolgruppen. Det stemmer meget godt overens med forskning, der viser, at hjernen virker som en muskel, der bliver større ved fysisk aktivitet, og at bevægelse er med til at give en dybere forståelse og en bedre hukommelse.

Forskning viser bedre indlæring og større motivation

Et andet studie i 6.-7. klasse fandt ikke forbedrede faglige færdigheder hos eleverne efter en periode på 20 ugers ekstra fysisk aktivitet. Til gengæld viste det sig, at fokus på mere bevægelse i skoletiden kan have betydning for elevernes motivation og relationsdannelser og medvirke til et positivt læringsmiljø.

Det bliver spændende at se, hvad den videre forskning bringer. I rapportens konklusion lyder det: Der er mange muligheder, og flere kommuner og skoler har fundet spændende løsninger, som kan være til inspiration for andre. De nye reformer på uddannelsesområdet giver et godt grundlag for at følge implementeringen og de processer, der vil foregå i de forskellige institutioner og skoleformer gennem de næste år.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *